4 Korte klinikophold

4.1 Klinikophold på Arbejdsmedicinsk afdeling

Klinikopholdet på en arbejdsmedicinsk afdeling er en del af de biomekanikstuderendes afsluttende klinikophold (klinikophold B), som ligger i uddannelsens sidste år. Opholdet er af 4 ugers varighed fordelt på 3 ugentlige dage (mandag, tirsdag og onsdag).

Den studerendes niveau

En studerende på klinisk biomekanik har fælles bacheloruddannelse med medicin. Derfor er deres grundviden inden for de biomedicinske fag på samme høje niveau som en mediciner. Forskellen ligger på det professionsrelaterede indhold, hvor en biomekanikstuderende har flere færdigheder inden for muskuloskeletal forebyggelse, diagnostik, behandling og håndtering.

På deres kandidatuddannelse er hovedvægten lagt på de diagnostiske fag, ekstremitetsbehandling, farmakologi og klinikophold. Diagnostikken indeholder bl.a. et udvidet kursus i reumatologi, neurologi, ortopædi og radiologi, så alt i alt er de godt klædt på til at stille differentialdiagnoser.

Før dette klinikophold, har de studerende været i et klinisk hovedforløb i 16 uger på én af fire rygafdelinger: Rygcenter Syddanmark (Middelfart eller Sønderborg), Regions-Rygcenter Silkeborg eller Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Gentofte. Her lærer de studerende under supervision at varetage anamnese, undersøgelse, diagnostik, paraklinik og planlægning af behandlings- og rehabiliteringsprogrammer hovedsageligt på kroniske ryg- og nakkepatienter.

Forventninger til afdelingen

Det forventes, at den studerende tilknyttes en studenteransvarlig læge, som har det overordnede uddannelsesansvar og tilrettelægger forløbet.

Derudover forventes det, at den studerende har mulighed for at opfylde kravene til logbogen.

Overordnede mål

Formålet med klinikopholdet er, at den studerende:

 • introduceres til arbejdsgangene på en arbejdsmedicinsk afdeling
 • introduceres til hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer, som anvendes på afdelingen
 • introduceres til kliniske undersøgelser, paraklinik, diagnostik og behandlingsplaner
 • selvstændigt udfører kliniske færdigheder på patienter under supervision

Specifikke mål

De specifikke mål med klinikopholdet er, at den studerende:

 • indgår i afdelingens daglige rutiner og følger patienter
 • deltager i aktive diskussioner om de patienter de ser med den studenteransvarlige læge omkring:
  • Anamnese
  • Klinisk undersøgelse
  • Paraklinik
  • Differentialdiagnostik
  • Behandlingsplan, prognose, information til patienten og evt. sociale tiltag
 • udfører et antal basale anamneser under supervision (se logbog)
 • udfører et antal basale objektive undersøgelser under supervision (se logbog)

Logbog

Der skal udfyldes en logbog i forbindelse med klinikopholdet. Logbogen består af et antal mini-CEX (mini clinical evaluation exercise):

 • Minimum 4 mini-CEX, hvor optagelse af anamnese er i fokus
 • Minimum 4 mini-CEX, hvor objektiv undersøgelse er i fokus

Optagelse af anamnese og udførelse af den objektive undersøgelse kan foretages på samme patient eller på forskellige patienter. De øvrige punkter i mini-CEX evalueringen (professionalisme, klinisk dømmekraft, kommunikation, effektivitet, journalisering og samlet vurdering) samt hvad gik godt og forslag til forbedringer udfyldes ved alle evalueringer.

Den studerende medbringer en blok med mini-CEX ark (se punktet Evaluering af dine kliniske kompetencer herover). Ved hver evaluering er det den studerendes ansvar at udfylde forsiden, mens den ansvarlige læge udfylder bagsiden under evalueringen af ovenstående punkter.

Supervisor underskriver logbogen, og den studerende taster resultatet ind på et online system. Samtlige mini-CEX gemmes af den studerende i en portefølje, da der bliver foretaget stikprøver, hvor porteføljen sammenlignes med oplysninger i online systemet.

Klinikopholdet er bestået, når alle 8 mini-CEX er udført.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til opholdet, kan du henvende dig til praktikkoordinator Miriam Ørnebjerg, mboernebjerg@health.sdu.dk

4.2 Klinikophold på Ortopædkirurgisk afdeling

Klinikopholdet på en ortopædkirurgisk afdeling er en del af de biomekanikstuderendes afsluttende klinikophold (klinikophold B), som ligger i uddannelsens sidste år. Opholdet er af 4 ugers varighed fordelt på 3 ugentlige dage (mandag, tirsdag og onsdag).

Den studerendes niveau

En studerende på klinisk biomekanik har fælles bacheloruddannelse med medicin. Derfor er deres grundviden inden for de biomedicinske fag på samme høje niveau som en mediciner. Forskellen ligger på det professionsrelaterede indhold, hvor en biomekanikstuderende har flere færdigheder inden for muskuloskeletal forebyggelse, diagnostik, behandling og håndtering.

På deres kandidatuddannelse er hovedvægten lagt på de diagnostiske fag, ekstremitetsbehandling, farmakologi og klinikophold. Diagnostikken indeholder bl.a. et udvidet kursus i reumatologi, neurologi, ortopædi og radiologi, så alt i alt er de godt klædt på til at stille differentialdiagnoser.

Før dette klinikophold, har de studerende været i et klinisk hovedforløb i 16 uger på én af fire rygafdelinger: Rygcenter Syddanmark (Middelfart eller Sønderborg), Regions-Rygcenter Silkeborg eller Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Gentofte. Her lærer de studerende under supervision at varetage anamnese, undersøgelse, diagnostik, paraklinik og planlægning af behandlings- og rehabiliteringsprogrammer hovedsageligt på kroniske ryg- og nakkepatienter.

Forventninger til afdelingen

Det forventes, at den studerende tilknyttes en studenteransvarlig læge, som har det overordnede uddannelsesansvar og tilrettelægger forløbet.

Derudover forventes det, at den studerende har mulighed for at opfylde kravene til logbogen.

Overordnede mål

Formålet med klinikopholdet er, at den studerende:

 • introduceres til arbejdsgangene på en ortopædkirurgisk afdeling
 • introduceres til hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer, som anvendes på afdelingen
 • introduceres til kliniske undersøgelser, paraklinik, diagnostik, behandlingsplaner og prognose
 • selvstændigt udfører kliniske færdigheder på patienter under supervision

Specifikke mål

De specifikke mål med klinikopholdet er, at den studerende:

 • indgår i afdelingens daglige rutiner og følger patienter
 • deltager i aktive diskussioner om de patienter de ser med den studenteransvarlige læge omkring:
  • Anamnese
  • Klinisk undersøgelse
  • Paraklinik
  • Differentialdiagnostik
  • Behandlingsplan, prognose, information til patienten og evt. sociale tiltag
 • udfører et antal basale anamneser under supervision (se logbog)
 • udfører et antal basale objektive undersøgelser under supervision (se logbog)

Logbog

Der skal udfyldes en logbog i forbindelse med klinikopholdet. Logbogen består af et antal mini-CEX (mini clinical evaluation exercise):

 • Minimum 4 mini-CEX, hvor optagelse af anamnese er i fokus
 • Minimum 4 mini-CEX, hvor objektiv undersøgelse er i fokus

Optagelse af anamnese og udførelse af den objektive undersøgelse kan foretages på samme patient eller på forskellige patienter. De øvrige punkter i mini-CEX evalueringen (professionalisme, klinisk dømmekraft, kommunikation, effektivitet, journalisering og samlet vurdering) samt hvad gik godt og forslag til forbedringer udfyldes ved alle evalueringer.

Den studerende medbringer en blok med mini-CEX ark (se punktet Evaluering af dine kliniske kompetencer, herover). Ved hver evaluering er det den studerendes ansvar at udfylde forsiden, mens den ansvarlige læge udfylder bagsiden under evalueringen af ovenstående punkter.

Supervisor underskriver logbogen, og den studerende taster resultatet ind på et online system. Samtlige mini-CEX gemmes af den studerende i en portefølje, da der bliver foretaget stikprøver, hvor porteføljen sammenlignes med oplysninger i online systemet.

Klinikopholdet er bestået, når alle 8 mini-CEX er udført.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til opholdet, kan du henvende dig til praktikkoordinator Miriam Ørnebjerg, mboernebjerg@health.sdu.dk

4.3 Klinikophold i Privatpraksis

Klinikophold i privat praksis er en del af de studerendes afsluttende kliniske år. Opholdet er af 1 måneds varighed fordelt på 3 ugentlige dage (mandag, tirsdag og onsdag). Det er muligt at bytte en af dagene med torsdag efter endt undervisning, såfremt dette er mere hensigtsmæssigt.

De studerendes niveau

På dette tidspunkt er den studerende næsten færdige med sin uddannelse, hvorfor det er vigtigt, at han/hun bliver introduceret til den kliniske hverdag. Den teoretiske viden kan forventes at være meget høj, men den studerende mangler klinisk erfaring i privatpraksis.

Før dette klinikophold, har de studerende været i et klinisk hovedforløb i 16 uger på én af fire rygafdelinger: Rygcenter Syddanmark (Middelfart eller Sønderborg), Regions-Rygcenter Silkeborg eller Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Gentofte. Her lærer de studerende under supervision at varetage anamnese, undersøgelse, diagnostik, paraklinik og planlægning af behandlings- og rehabiliteringsprogrammer hovedsageligt på kroniske ryg- og nakkepatienter.

Forventninger til klinikken

Det forventes, at den studerende tilknyttes en studenteransvarlig kiropraktor/læge, som har det overordnede uddannelsesansvar og tilrettelægger forløbet. Den studerende møder på klinikken mandag til onsdag og det forventes, at opholdet er af minimum 5 timer/dag.

Det er vigtigt, at den studerende får lov til selvstændigt at udføre kliniske rutiner under supervision. Her tænkes primært på anamnese og objektiv undersøgelse men også behandling. At ’følge’ kiropraktoren/lægen er også en del af opholdet, men ikke hovedparten, som i tidligere klinikophold.

Derudover forventes det, at den studerende har mulighed for at opfylde kravene til logbogen.

Overordnede mål

Formålet med opholdet i privatpraksis er, at den studerende:

 • introduceres til håndtering af alle typer patienter, som ses i primærpraksis
 • selvstændigt udfører kliniske færdigheder på patienter under supervision
 • introduceres til hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer, som anvendes i klinikken

Specifikke mål

De specifikke mål med klinikopholdet, er at den studerende:

 • indgår i klinikkens daglige rutiner og følger patienter
 • deltager i aktive diskussioner om de patienter de ser med kiropraktoren/lægen omkring:
  • Anamnese
  • Klinisk undersøgelse
  • Paraklinik
  • Differentialdiagnostik
  • Behandlingsplan, prognose og information til patienten
  • Forebyggende tiltag
  • Videre forløb
 • Udfører et antal basale anamneser under supervision (se logbog)
 • Udfører et antal basale objektive undersøgelser under supervision (se logbog)
 • Udføre et antal behandlinger under supervision – kun klinikophold hos kiropraktor (se logbog)

Logbog

Der skal udfyldes en logbog i forbindelse med klinikopholdet. Logbogen består af et antal mini-CEX (mini clinical evaluation exercise):

 • Minimum 4 mini-CEX, hvor optagelse af anamnese er i fokus
 • Minimum 4 mini-CEX, hvor objektiv undersøgelse er i fokus
 • Minimum 4 mini-CEX, hvor behandling er i fokus (kun kiropraktorpraksis)

Optagelse af anamnese, udførelse af den objektive undersøgelse og behandling kan foretages på samme patient eller på forskellige patienter. De øvrige punkter i mini-CEX evalueringen (professionalisme, klinisk dømmekraft, kommunikation, effektivitet, journalisering og samlet vurdering) samt hvad gik godt og forslag til forbedringer udfyldes ved alle evalueringer.

Den studerende medbringer en blok med mini-CEX ark (se punktet Evaluering af dine kliniske kompetencer, herover). Ved hver evaluering er det den studerendes ansvar at udfylde forsiden, mens den ansvarlige kiropraktor/læge udfylder bagsiden under evalueringen af ovenstående punkter.

Supervisor underskriver logbogen, og den studerende taster resultatet ind på et online system. Samtlige mini-CEX gemmes af den studerende i en portefølje, da der bliver foretaget stikprøver, hvor porteføljen sammenlignes med oplysninger i online systemet.

Klinikopholdet er bestået, når alle 8 (lægepraksis) eller 12 (kiropraktorpraksis) mini-CEX er udført. Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til opholdet, kan du henvende dig til praktikkoordinator Miriam Ørnebjerg, mboernebjerg@health.sdu.dk

4.4 Klinikophold på Reumatologisk afdeling

Klinikopholdet på en reumatologisk afdeling er en del af de biomekanikstuderendes afsluttende klinikophold (klinikophold B), som ligger i uddannelsens sidste år. Opholdet er af 4 ugers varighed fordelt på 3 ugentlige dage (mandag, tirsdag og onsdag).

Den studerendes niveau

En studerende på klinisk biomekanik har fælles bacheloruddannelse med medicin. Derfor er deres grundviden inden for de biomedicinske fag på samme høje niveau som en mediciner. Forskellen ligger på det professionsrelaterede indhold, hvor en biomekanikstuderende har flere færdigheder inden for muskuloskeletal forebyggelse, diagnostik, behandling og håndtering.

På deres kandidatuddannelse er hovedvægten lagt på de diagnostiske fag, ekstremitetsbehandling, farmakologi og klinikophold. Diagnostikken indeholder bl.a. et udvidet kursus i reumatologi, neurologi, ortopædi og radiologi, så alt i alt er de godt klædt på til at stille differentialdiagnoser.

Før dette klinikophold, har de studerende været i et klinisk hovedforløb i 16 uger på én af fire rygafdelinger: Rygcenter Syddanmark (Middelfart eller Sønderborg), Regions-Rygcenter Silkeborg eller Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Gentofte. Her lærer de studerende under supervision at varetage anamnese, undersøgelse, diagnostik, paraklinik og planlægning af behandlings- og rehabiliteringsprogrammer hovedsageligt på kroniske ryg- og nakkepatienter.

Forventninger til afdelingen

Det forventes, at den studerende tilknyttes en studenteransvarlig læge, som har det overordnede uddannelsesansvar og tilrettelægger forløbet.

Derudover forventes det, at den studerende har mulighed for at opfylde kravene til logbogen.

Overordnede mål

Formålet med klinikopholdet er, at den studerende:

 • introduceres til arbejdsgangene på en reumatologisk afdeling
 • introduceres til hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer, som anvendes på afdelingen
 • introduceres til kliniske undersøgelser, paraklinik, diagnostik, behandlingsplaner og prognose
 • selvstændigt udfører kliniske færdigheder på patienter under supervision

Specifikke mål

De specifikke mål med klinikopholdet er, at den studerende:

 • indgår i afdelingens daglige rutiner og følger patienter
 • deltager i aktive diskussioner om de patienter de ser med den studenteransvarlige læge omkring:
  • Anamnese
  • Klinisk undersøgelse
  • Paraklinik
  • Differentialdiagnostik
  • Behandlingsplan, prognose, information til patienten og evt. sociale tiltag
 • udfører et antal basale anamneser under supervision (se logbog)
 • udfører et antal basale objektive undersøgelser under supervision (se logbog)

Logbog

Der skal udfyldes en logbog i forbindelse med klinikopholdet. Logbogen består af et antal mini-CEX (mini clinical evaluation exercise):

 • Minimum 4 mini-CEX, hvor optagelse af anamnese er i fokus
 • Minimum 4 mini-CEX, hvor objektiv undersøgelse er i fokus

Optagelse af anamnese og udførelse af den objektive undersøgelse kan foretages på samme patient eller på forskellige patienter. De øvrige punkter i mini-CEX evalueringen (professionalisme, klinisk dømmekraft, kommunikation, effektivitet, journalisering og samlet vurdering) samt hvad gik godt og forslag til forbedringer udfyldes ved alle evalueringer.

Den studerende medbringer en blok med mini-CEX ark (se punktet Evaluering af dine kliniske kompetencer, herover). Ved hver evaluering er det den studerendes ansvar at udfylde forsiden, mens den ansvarlige læge udfylder bagsiden under evalueringen af ovenstående punkter.

Supervisor underskriver logbogen, og den studerende taster resultatet ind på et online system. Samtlige mini-CEX gemmes af den studerende i en portefølje, da der bliver foretaget stikprøver, hvor porteføljen sammenlignes med oplysninger i online systemet.

Klinikopholdet er bestået, når alle 8 mini-CEX er udført.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til opholdet, kan du henvende dig til praktikkoordinator Miriam Ørnebjerg, mboernebjerg@health.sdu.dk