1 Introduktion

Det här är ett dokument om R på Demoskop. R är ett programmeringsspråk för statistisk analys. På Demoskop används R i huvudsak som ett komplement till den programmering som vi gör SAS och SPSS. Det här dokumentet är anpassat efter våra arbetssätt på Demoskop.

Några generella förkunskaper behövs inte. Däremot så rekommenderar vi att du efter att du gjort installationen gör den här kursen på datacamp.com. Det är enkel introduktion till R och några paket som underlättar arbetsflödet.

Datacamp är en bra hemsida för att lära sig mer om R. Där finns kurser om databearbetning, regressionsanalyser, tidsserier, statistika tester m.m.

1.1 När ska vi använda R?

R innehåller en del funktioner som det inte finns stöd för i SPSS eller SAS. Exempelvis när det kommer till att skapa interaktiva grafer eller att koppla upp sig mot exempelvis Google Analytics. Men där R är särskilt bra är när man har identiska uppgifter (analyser, skapande av grafer m.m.) som ska göras frekvent. Genom att skriva R-script kan man i princip automatisera stora delar av arbetsflödena.