Bölüm 1 Önsöz

Not: Bu kitap, orijinali İngilizce yazılmış olan “Reproducible Miracle” adlı kitabımın Türkçe çevirisidir. Kitabımın linki: bookdown.org/gokmenaltay19/Quran19. Çeviri 2023 sonlarında, Yapay Genel Zeka, teknolojileri kullanılarak otomatik yapıldığından üslubu da biraz yapay olabileceği gibi, bazı çeviri hataları da söz konusu olabilir. Dolayısıyla, sorunlu görülebilen yerler olursa, İngilizce orijinal metinden orijinal ifadelere bakılmasını öneririm. Çevirinin doğruluğu hakkında henüz kapsamlı bir çalışma veya herhangi bir editör incelemesi yapılmamıştır. İlerleyen zamanlarda, özellikle okuyuculardan ve gönüllülerden gelebilecek düzeltme önerileriyle çeviride iyileştirmeler yapılabilir.

Bu kitap, yaklaşık 1387 yıl önce (632) tamamlanmış bir kitapta keşfettiğim, test ettiğim ve tanıklık ettiğim yeniden üretilebilir kodlama delilleri ile 19 tabanlı sistemi sunar. Bu kitabın ilk yayınlanma tarihi (2019) ile kıyaslandığında, bulduğum çoğu kodlama sadece bilgisayarların icadıyla pratik olarak gerçekleştirilebilirdi. Bu kitapta sadece 19 tabanlı kodlamaların bazı mucizevi örneklerine tanıklık etmeyecek, ayrıca her kodlama delili ile birlikte vereceğim R programlama kodlarını çalıştırarak kendiniz kolayca test etme imkanına da sahip olacaksınız. Bu, kitapta sunulan tüm delillerin kolayca yeniden üretilebilir olduğu anlamına gelir. Bu nedenle kitabın başlığı İngilizce olarak “Reproducible Miracle” yani “Yeniden Üretilebilir Mucize”. 19 Sistemi kodlarını mantık kontrolü için analiz edebilir ve hatta göz önünde bulundurduğunuz kitabın metni üzerinde kendi farklı hipotezlerinizi denemek için değiştirebilirsiniz. 19 tabanlı sistemi keşfettiğim kitap, Allah’ın kelamı olduğunu, Allah tarafından tüm insanlığa son ve nihai mesaj olarak gönderildiğini ve ayrıca her zaman Allah tarafından korunacağını ve bu nedenle değişmeden kalacağını belirtir. Bu kitap, dünya nüfusunun yaklaşık %24’ünü oluşturan, yaklaşık 1.8 milyar takipçisi olan İslam dininin kitabı olan Kuran’dır. Kuran metninin 19 sayısı üzerine kodlamalarına dayalı birçok yeniden üretilebilir sistem kod delillerini bu kitapta sunacağım. Bu sistem, sadece bilgisayarların icadıyla gerçekleştirilebilir ve pratik olarak test edilebilir, dolayısıyla mucizevidir.

Bildiğim kadarıyla, bu kitapta sunulan neredeyse tüm 19 tabanlı kodlama delilleri, ilk defa tarafımdan hipotezlenmiş, test edilmiş ve tanıklık edilmiş olup, bu kitapta ilk defa açıklanacaktır. Eğer daha sonra bu delillerin herhangi birinin daha önce literatürde mevcut olduğunu fark edersem, bu bilgiyi kitabın internet sürümünde güncelleyeceğim. Bu nedenle, bu kitap, Kuran metnindeki 19 tabanlı kodlamaların delillerini test etmek için kolayca test edilebilir ve yeniden üretilebilir kodlar sunan ilk kitaptır.

Ayrıca, bu kitap, yaklaşık 632 yılından bu yana Arapça olarak iletilen Kuran’ın tam metnini kullanır. Toplamda 6348 ayet içerir, bunlar 6236 numaralandırılmış ayet ve 112 numarasız tekrarlanan Besmele ayetlerini içerir. Özellikle, Kuran metni olarak en yaygın olan ve yaklaşık %97 Müslüman tarafından kullanılan Hafs mushaf’ı kullanıyorum. Burada, Kuran’ın hiçbir kısmını, hatta orijinal metnin hiçbir harfini değiştirmediğimi veya manipüle etmediğimi beyan ediyorum. Bu nedenle, bu kitap, ne yazık ki, yazarı ve takipçileri tarafından kendi uydurulmuş 19 sistem iddialarına ulaşmak için metnini manipüle ettikleri, yani 2 ayet attıkları, Kuran metni üzerindeki eski ve görece meşhur (sahte) 19 Sistemi iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur ve hatta onun sahteliğini ifşa eder. Çünkü, hesaplanan sayıların 19’a uymasını göstermek için metin manipüle edildiğinde, artık orijinal metnin delili değil, manipülatörlerin uydurulmuş bir numeroloji çalışması oluyor. Sonuçta, verileri manipüle ederek istenen bir sonuca ulaşmak şaşırtıcı değil! Veri bilimciler bu durumu açıklamak için sık sık bir Nobel ekonomistin bu ünlü alıntısını kullanır:

“Verilere yeterince uzun süre işkence ederseniz, her şeyi itiraf ederler.” - Ronald Coase

Bu nedenle, metin verilerini analiz etmekle ilgili bilimsel bir yaklaşımı sağlamak için, bu kitabın ilk yayın tarihi olan 2019’dan itibaren 1387 (19x73) yıl önce tamamen vahyedildiği şekilde ve yazıldığı şekilde elimizde olduğu gibi mevcut olan Kuran metnini kullanıyorum. Bu arada, 1387’nin rakam toplamı (1+3+8+7) da 19’dur. Bu iki basit tarih örneği sadece benim için oldukça ilginçtir ve bu yüzden bu iki ilginç kod örneğini delil olarak değil, sadece kendim için ilginç gerçekler olarak belirtiyorum çünkü sistemin keşif tarihini, Allah’tan başka, sadece ben kesin olarak bilebilirim.

Ana konuya geri dönersek, orijinal metni değiştirmediğimi ve hatta tek bir harfine bile dokunmadığımı tekrar beyan ediyorum. Ayrıca, Arapça konuşan herhangi biri tarafından büyük ölçüde (Arapça) okuma yazma bilmeyen olarak kabul edileceğimi belirtmekte fayda var çünkü metinde yardımcı noktalama işaretleri mevcutsa Kuran’ı biraz okuyabiliyorum ama ezberlediğim bazı ayetleri dışında Arapça’sından anlamıyorum. Sadece İngilizce ve Türkçeyi tamamen anlayabiliyorum. Kitabı yayınladığım tarihe kadar bilgisayarda tek bir Arapça kelime bile yazmamıştım. Bu kodudaki bilgi eksikliğimin kitabın sonunda ne kadar faydalı olduğunu tartışacağım, ama kısacası, bu durum beni Kuran metnini olduğu gibi doğrudan matematiksel ve algoritmik testlerle neredeyse anlamına ve diline kör bir şekilde ve sadece ana metin sayıları üzerinden bilgisayar programlaması kullanarak analiz etmeye zorlamıştır. Müdahale etmek istesem bile, Arapça bir metne müdahale etme bilgim yoktu. Bu durum, herhangi bir bilimsel bilgiye sahip olan herkesin Kuran metninin 19 tabanlı kodlama sistemini çözebileceğini ve bunun sadece Arapça konuşanlar için bir sır olmadığını da kanıtlıyor. Herhangi bir araştırmacının yapabileceği gibi, Kuran’ın saf metnini tanzil.net/download adresinden indirdim ve aklımda olan bazı kendi hipotezlerimi test ettim. Yaklaşımım herkes tarafından yeniden üretilebilir olduğu ve ayrıca tanıklık ettiğim kod delilleri miktarı çok fazla ve kurala dayalı olduğu için, tüm bu delilleri kolayca yeniden üretilebilir testlerle yani kanıtlarıyla birlikte yazmaya karar verdim. Ve bu kitap başlığı, kanımca, olduğu gibi olmaya zorladığı için “Reproducible Miracle” olarak ortaya çıktı.