Kapitel 3 Datamanipulering med dplyr

Det sägs ofta att en Data Scientist ägnar 80% av sin tid till att manipulera data så att den går att visualisera och modellera. Därför är det klokt att välja en metod och ett paket som underlättar det arbetet för dig.

I den här introduktionen kommer vi att fokusera på att använda paketet dplyr för att göra datamanipuleringar. dplyr är ett av de mest populära paketen i R och ger dig en bred verktygslåda för att manipulera data. dplyr ingår också i ett samlingspaket tidyverse och samlar flertalet paket för datamanipulering, visualisering och modellering.

dplyr har ett antal verb för att göra manipuleringar:

 • filter() där du väljer observationer baserat på deras värden
 • arrange() som ändrar ordningen på rader
 • select() för att välja variabler baserat på deras namn
 • mutate() för att skapa nya variabler baserat på funktioner
 • summarise() för att summera många värden till ett värde

Samtliga av dessa verb kan användas i kombination med funktionen group_by() som innebär att du utför verben på flera grupper.

Alla verb i dplyr är konsekventa. Det första argumentet är din data och i det andra argumentet specificerar du vad du vill göra med din data. Resultatet är alltid en ny data.frame.

3.1 Filter

Med filter kan du enkelt filtrera din data baserat på villkor.

Dessa villkor uttrycks med hjälp av relationsoperatorer och logical operators.

I R är dessa:

Relationsoperator Symbol i R
och (and) &
eller(or) |
icke(not) !
Logical Operators Symbol i R
lika ==
inte lika !=
större än eller lika >=
mindre än eller lika <=
större än >
mindre än <
finns i %in%

Dessa kan du använda i filter().

PS: Det vanligaste misstaget i början av din R-karriär är att skriva = istället för ==.

Så här använder du operatorerna:

Hitta alla flyg som kom fram 08:30 under februari

## # A tibble: 9 x 19
##  year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   2   2   656      700    -4   830
## 2 2013   2   4   652      600    52   830
## 3 2013   2   6   629      630    -1   830
## 4 2013   2  13   633      636    -3   830
## 5 2013   2  18   717      700    17   830
## 6 2013   2  24   557      600    -3   830
## 7 2013   2  25   532      540    -8   830
## 8 2013   2  26   615      615     0   830
## 9 2013   2  28   621      630    -9   830
## # … with 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
## #  carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>,
## #  air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>,
## #  time_hour <dttm>

Hitta alla flygbolag som finns i c("UA", "DL") i februari eller mars och som inte var försenade.

## # A tibble: 10,346 x 19
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   2   1   520      525    -5   816
## 2 2013   2   1   527      530    -3   837
## 3 2013   2   1   554      601    -7   920
## 4 2013   2   1   558      600    -2   738
## 5 2013   2   1   559      600    -1   923
## 6 2013   2   1   600      600     0   833
## 7 2013   2   1   601      608    -7   703
## 8 2013   2   1   601      608    -7   723
## 9 2013   2   1   604      610    -6   752
## 10 2013   2   1   608      615    -7   837
## # … with 10,336 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>

3.1.1 Övning

Hur många plan…

 1. var försenade mer än 1 timme?
 2. skulle till Boston (“BOS”)
 3. lämnade JFK och var försenade
 4. lämnade JFK på julafton
 5. var försenade, men inte kom fram försent
 6. flög United Airlines (UA) eller American Airlines?

3.2 Arrange

arrange() kastar om ordningen på dina rader enligt en av dig vald variabel. Exempelvis kanske vi vill sortera data på försenade avgångar dep_delay.

## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013  12   7   2040      2123    -43    40
## 2 2013   2   3   2022      2055    -33   2240
## 3 2013  11  10   1408      1440    -32   1549
## 4 2013   1  11   1900      1930    -30   2233
## 5 2013   1  29   1703      1730    -27   1947
## 6 2013   8   9   729      755    -26   1002
## 7 2013  10  23   1907      1932    -25   2143
## 8 2013   3  30   2030      2055    -25   2213
## 9 2013   3   2   1431      1455    -24   1601
## 10 2013   5   5   934      958    -24   1225
## # … with 336,766 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>

arrange() sorterar per default på sjunkande värde (ascending). Vill du sortera på stigande värde (descending) sätter du desc() runt din variabel.

## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   1   9   641      900   1301   1242
## 2 2013   6  15   1432      1935   1137   1607
## 3 2013   1  10   1121      1635   1126   1239
## 4 2013   9  20   1139      1845   1014   1457
## 5 2013   7  22   845      1600   1005   1044
## 6 2013   4  10   1100      1900    960   1342
## 7 2013   3  17   2321      810    911   135
## 8 2013   6  27   959      1900    899   1236
## 9 2013   7  22   2257      759    898   121
## 10 2013  12   5   756      1700    896   1058
## # … with 336,766 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>

3.2.1 Övning

Hitta det flyg som…

 1. flög längst
 2. var mest försenat (när det kom fram)

3.3 Select

Medan arrange() kastar om raderna så kastar select() om kolumnerna. Men mest används den för att välja ut kolumner av intresse.

## # A tibble: 336,776 x 2
##  dep_delay carrier
##    <dbl> <chr> 
## 1     2 UA   
## 2     4 UA   
## 3     2 AA   
## 4    -1 B6   
## 5    -6 DL   
## 6    -4 UA   
## 7    -5 B6   
## 8    -3 EV   
## 9    -3 B6   
## 10    -2 AA   
## # … with 336,766 more rows

Om du av något skäl vill flytta en kolumn till början kan du skriva:

## # A tibble: 336,776 x 19
##  carrier year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <chr>  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 UA    2013   1   1   517      515     2   830
## 2 UA    2013   1   1   533      529     4   850
## 3 AA    2013   1   1   542      540     2   923
## 4 B6    2013   1   1   544      545    -1   1004
## 5 DL    2013   1   1   554      600    -6   812
## 6 UA    2013   1   1   554      558    -4   740
## 7 B6    2013   1   1   555      600    -5   913
## 8 EV    2013   1   1   557      600    -3   709
## 9 B6    2013   1   1   557      600    -3   838
## 10 AA    2013   1   1   558      600    -2   753
## # … with 336,766 more rows, and 11 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
## #  dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>,
## #  time_hour <dttm>

Du kan även välja alla kolumner mellan två kolumner:

## # A tibble: 336,776 x 3
##   year month  day
##  <int> <int> <int>
## 1 2013   1   1
## 2 2013   1   1
## 3 2013   1   1
## 4 2013   1   1
## 5 2013   1   1
## 6 2013   1   1
## 7 2013   1   1
## 8 2013   1   1
## 9 2013   1   1
## 10 2013   1   1
## # … with 336,766 more rows

Genom att sätta ett minus framför variabelnamnet exkluderar du variabeln.

## # A tibble: 336,776 x 18
##  month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
##  <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>     <int>
## 1   1   1   517      515     2   830      819
## 2   1   1   533      529     4   850      830
## 3   1   1   542      540     2   923      850
## 4   1   1   544      545    -1   1004      1022
## 5   1   1   554      600    -6   812      837
## 6   1   1   554      558    -4   740      728
## 7   1   1   555      600    -5   913      854
## 8   1   1   557      600    -3   709      723
## 9   1   1   557      600    -3   838      846
## 10   1   1   558      600    -2   753      745
## # … with 336,766 more rows, and 11 more variables: arr_delay <dbl>,
## #  carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>,
## #  air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>,
## #  time_hour <dttm>

3.3.0.1 select() plus hjälpfunktioner

select() kommer med ett antal hjälpfunktioner:

 • starts_with("asd")
 • ends_with("air")
 • contains("flyg")
 • matches("asd")
 • num_range("flyg", 1:10)

De används för att identifiera kolumner baserat på text.

Exempelvis kan du hitta alla delay-kolumner med contains.

## # A tibble: 336,776 x 2
##  dep_delay arr_delay
##    <dbl>   <dbl>
## 1     2    11
## 2     4    20
## 3     2    33
## 4    -1    -18
## 5    -6    -25
## 6    -4    12
## 7    -5    19
## 8    -3    -14
## 9    -3    -8
## 10    -2     8
## # … with 336,766 more rows

3.3.0.2 rename()

En annan nyttig funktion är rename() som kort och gott döper om variabler.

Formeln är rename(data, ny_variabel = gammal_variabel)

3.3.1 Övning

 1. Som innehåller “dep”
 2. Som börjar med “dep”
 3. Döp om dep_delay till försenad_avgång

3.4 Mutate

mutate() används för att skapa nya variabler.

Exempelvis kan vi räkna ut hur mycket tid man vunnit om exempelvis flyget landar tidigare än avsett.

## # A tibble: 336,776 x 20
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   1   1   517      515     2   830
## 2 2013   1   1   533      529     4   850
## 3 2013   1   1   542      540     2   923
## 4 2013   1   1   544      545    -1   1004
## 5 2013   1   1   554      600    -6   812
## 6 2013   1   1   554      558    -4   740
## 7 2013   1   1   555      600    -5   913
## 8 2013   1   1   557      600    -3   709
## 9 2013   1   1   557      600    -3   838
## 10 2013   1   1   558      600    -2   753
## # … with 336,766 more rows, and 13 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>, beer_time <dbl>

I mutate() kan du även använda funktioner såsom mean().

## # A tibble: 336,776 x 20
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   1   1   517      515     2   830
## 2 2013   1   1   533      529     4   850
## 3 2013   1   1   542      540     2   923
## 4 2013   1   1   544      545    -1   1004
## 5 2013   1   1   554      600    -6   812
## 6 2013   1   1   554      558    -4   740
## 7 2013   1   1   555      600    -5   913
## 8 2013   1   1   557      600    -3   709
## 9 2013   1   1   557      600    -3   838
## 10 2013   1   1   558      600    -2   753
## # … with 336,766 more rows, and 13 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>, mean_delay <dbl>

3.4.1 if_else()

En vanlig funktion i databearbetning är ifelse-satser.

I R gör du det enklast med funktionen if_else() från dplyr. Det finns även en inbyggd funktion som heter ifelse() som mestadels fungerar bra men den från dplyr är något mer stabil.

Du kan använda den i mutate:

## # A tibble: 336,776 x 20
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   1   1   517      515     2   830
## 2 2013   1   1   533      529     4   850
## 3 2013   1   1   542      540     2   923
## 4 2013   1   1   544      545    -1   1004
## 5 2013   1   1   554      600    -6   812
## 6 2013   1   1   554      558    -4   740
## 7 2013   1   1   555      600    -5   913
## 8 2013   1   1   557      600    -3   709
## 9 2013   1   1   557      600    -3   838
## 10 2013   1   1   558      600    -2   753
## # … with 336,766 more rows, and 13 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>, försenad <chr>

Ibland vill man göra flera stycken if_else() i samma, exempelvis om man vill dela upp en variabel i flera kategorier beroende på ett logiskt villkor. För att göra det kan du använda funktionen case_when().

## # A tibble: 336,776 x 20
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   1   1   517      515     2   830
## 2 2013   1   1   533      529     4   850
## 3 2013   1   1   542      540     2   923
## 4 2013   1   1   544      545    -1   1004
## 5 2013   1   1   554      600    -6   812
## 6 2013   1   1   554      558    -4   740
## 7 2013   1   1   555      600    -5   913
## 8 2013   1   1   557      600    -3   709
## 9 2013   1   1   557      600    -3   838
## 10 2013   1   1   558      600    -2   753
## # … with 336,766 more rows, and 13 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>, försenad_kat <chr>

3.4.2 Andra funktioner

I mutate() kan du använda de allra flesta funktionerna i R. Här är exempel på några funktioner som kan vara nyttiga i databearbetning:

 • Funktioner för att ranka variabler: rank(), min_rank(), dense_rank(), percent_rank()
 • För att logaritmiska funktioner: log(), log10()
 • För kumulativa beräkningar: cumsum(), cummean()
 • För att bara generera radnummer: row_number()
 • För att ta observation innan eller efter: lead() och lag()
 • För skapa variabler baserat på värde i andra variabler if_else() och case_when()

3.4.3 Övningar

 1. Skapa en variabel som innehåller den totala förseningen
 2. Rangordna flygens distans. Hur hanterar du fall där distansen är lika lång?
 3. Skapa en variabel som anger om flyget går på våren, hösten, vintern eller sommaren.

3.5 Summarise

Ofta vill man summera variabler för att få ut intressant information. Exempelvis vill vi här kanske veta en rad medelvärden.

## # A tibble: 1 x 1
##  mean_dist
##    <dbl>
## 1   1040.
## # A tibble: 1 x 1
##  sum_dist
##    <dbl>
## 1 350217607
## # A tibble: 1 x 1
##  count
##  <int>
## 1 336776

Men dessa värden är inte så intressanta i sig, utan vi vill kunna göra jämförelse. Då använder vi group_by().

## # A tibble: 16 x 4
##  carrier mean_air_time mean_dep_delay mean_arr_delay
##  <chr>      <dbl>     <dbl>     <dbl>
## 1 9E        86.8     16.7      7.38 
## 2 AA       189.      8.59     0.364
## 3 AS       326.      5.80     -9.93 
## 4 B6       151.      13.0      9.46 
## 5 DL       174.      9.26     1.64 
## 6 EV        90.1     20.0     15.8 
## 7 F9       230.      20.2     21.9 
## 8 FL       101.      18.7     20.1 
## 9 HA       623.      4.90     -6.92 
## 10 MQ        91.2     10.6     10.8 
## 11 OO        83.5     12.6     11.9 
## 12 UA       212.      12.1      3.56 
## 13 US        88.6      3.78     2.13 
## 14 VX       337.      12.9      1.76 
## 15 WN       148.      17.7      9.65 
## 16 YV        65.7     19.0     15.6

I summarise() kan du använda en rad olika funktioner såsom sum() för summeringar, median() etc.

3.5.0.1 Övningar

 1. Vilken flygplats har högst medelvärde förförseningar från flygplatsen?
 2. Vilken flygplats tar emot minst flyg?

3.5.0.2 Väv ihop verben med %>%

Med %>% (som kallas för pipe and kan uttalas som and then) kan länka ihop flera uttryck i R. Det gör framför allt din kod mer lättläst.

Med %>% kan du exempelvis först filtrera, sen gruppera och till sist summera, allt i samma uttryck.

## # A tibble: 16 x 2
##  carrier mean_dep_delay
##  <chr>      <dbl>
## 1 9E        2.96 
## 2 AA        0.890
## 3 AS       -0.719
## 4 B6        3.26 
## 5 DL        1.76 
## 6 EV        4.65 
## 7 F9        5.09 
## 8 FL        4.72 
## 9 HA       -2.47 
## 10 MQ        1.48 
## 11 OO       -2.88 
## 12 UA        4.33 
## 13 US       -0.744
## 14 VX        2.70 
## 15 WN        6.60 
## 16 YV        2.25

Du läser alltså: Första tar vi flights and then filtrerar vi på dep_delay and then grupperar vi på carrier and then räknar vi ut medelvärde på dep_delay.

Vilket är mycket mer lättläst än motsvarigheten med parenteser:

3.5.0.3 count()

Du kan i summarise() räkna antalet observationer med funktionen n().

## # A tibble: 16 x 2
##  carrier count
##  <chr>  <int>
## 1 9E   18460
## 2 AA   32729
## 3 AS    714
## 4 B6   54635
## 5 DL   48110
## 6 EV   54173
## 7 F9    685
## 8 FL    3260
## 9 HA    342
## 10 MQ   26397
## 11 OO     32
## 12 UA   58665
## 13 US   20536
## 14 VX    5162
## 15 WN   12275
## 16 YV    601

Men istället för att göra det här kan du använda funktionen count()

## # A tibble: 16 x 2
## # Groups:  carrier [16]
##  carrier   n
##  <chr>  <int>
## 1 9E   18460
## 2 AA   32729
## 3 AS    714
## 4 B6   54635
## 5 DL   48110
## 6 EV   54173
## 7 F9    685
## 8 FL    3260
## 9 HA    342
## 10 MQ   26397
## 11 OO     32
## 12 UA   58665
## 13 US   20536
## 14 VX    5162
## 15 WN   12275
## 16 YV    601

3.6 sample_n()

Att göra slumpmässiga urval är en vanlig arbetsuppgift för en data scientist. Det gör du enkelt med sample_n() från dplyr.

Om du vill ta ett slumpmässigt urval om 10 från exempelvis flights gör du bara:

## # A tibble: 10 x 19
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   4  19   1858      1825    33   2307
## 2 2013   7  27   1522      1520     2   1736
## 3 2013   7  19   1053      1100    -7   1328
## 4 2013   9  17   826      830    -4   1020
## 5 2013   8   6   1716      1720    -4   1850
## 6 2013  11   3   1725      1730    -5   2013
## 7 2013   3  21   1810      1815    -5   1948
## 8 2013   9  17   752      800    -8   912
## 9 2013   7  12   1651      1655    -4   1821
## 10 2013   1  20   1257      1300    -3   1510
## # … with 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
## #  carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>,
## #  air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>,
## #  time_hour <dttm>

Om du istället vill ta ett urval som baseras på procent kan du använda sample_frac, här för 0.01%

## # A tibble: 337 x 19
##   year month  day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##  <int> <int> <int>  <int>     <int>   <dbl>  <int>
## 1 2013   4   5   2036      2035     1   2343
## 2 2013   4  21   846      850    -4   1252
## 3 2013   2  18   626      630    -4   812
## 4 2013   6   2   1445      1445     0   1734
## 5 2013   7   9   1136      1125    11   1359
## 6 2013   2  25   532      530     2   854
## 7 2013  12  31   1713      1650    23   1935
## 8 2013  12  15    NA      755    NA    NA
## 9 2013   9  11   1227      1159    28   1512
## 10 2013   1  18   1500      1457     3   1817
## # … with 327 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #  arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #  origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #  minute <dbl>, time_hour <dttm>

3.6.1 Övning

 1. Vilken månad ska du flyga under för att undvika förseningar?
 2. Vilken tid ska du flyga för att undvika förseningar?
 3. Hitta det flygbolag som flyger till flest destinationer, rangordna flygbolagen baserat på den informationen.