Bölüm 1 Veri Görselleştirme

Hazırlayan: Uğur Dar

İletişim: LinkedIn Twitter

E-posta:

1.1 Neden gerekli?

Kaynak: Princeton University

“Bir resmin en büyük değeri, bizi görmeyi hiç beklemediğimiz bir şeyi fark etmeye zorlamasıdır.”

x y
1 0.2309350
2 0.0844695
3 0.1601808
4 1.6946266
5 1.2976130
6 2.6206869

1.2 Veri görselleştirme adımları

  1. Sorunun belirlenmesi.
  2. Verinin elde edilmesi.
  3. Verinin görselleştirmeye uygun hale getirilmesi.
  4. Grafik tipinin belirlenmesi.
  5. Görselleştirme aracına karar verilmesi.

1.3 Dikkat edilmesi gerekenler

1. Her bilgi görselleştirilmek zorunda değildir

A birasını tercih edenlerin %40’ı erkektir bilgisinde görselleştirmeye değer bir bilgi bulunmamaktadır. Görselleştirme araçları çok sık kullanıldığında, hedef kitlenin odaklanması istenilen kısmı kaçırmasına neden olabilir.

2. Grafiğin hedef kitlesinin belirlenmesi

Görselleştirme, veriye göre çok karmaşık hale getirilebilir. Bazı durumlarda aynı grafik üzerinde çok fazla bilgi içermesi beklenebilir. Örneğin hisse senetlerini inceleyen bir yatırımcı aynı grafikte farklı metrik ve parametreleri görmek isteyebilir ya da telefon fiyatlarının zamana göre değişimini görmek isteyen başka birisi de daha basit bir grafik bekleyebilir.

3. Doğru tipte grafikler kullanılması

Çok farklı grafik tipleri mevcuttur. Veriyi en iyi özetleyen, verilmek istenen mesajı en iyi veren, amacına uygun grafik tipinin seçilmesi gerekir.

4. Yazı ve etiketler eklenmesi

Okuyucu grafiğe baktığında özet bilgi kadar daha detaylı bilgi de bekleyebilir. Örneğin bir sütun grafiğinde sütunların üstüne, o sütunun değeri yazdırılabilir, aynı şekilde yüzde değerler de eklenebilir. Fazla bilgi verilmeye çalışılırken, grafiğin üzerinde anlaşılması güç, okunması güç yazılar eklenmemelidir.

Önemli noktalarda grafik üzerinde okuyucuya ekstra bilgi verilebilir.

5. Renklerin belirlenmesi

Veri görselleştirme araçlarının birçoğu varsayılan olarak farklı renkler, renk paletleri kullanmaktadır. Grafiği oluşturan kişi açısından renkli bir grafik daha hoş gözüküyor olabilir ancak bu okuyucuda aynı etkiyi bırakmayabilir. Herhangi bir değişkenlik olmadığında tek tip renk kullanılması daha uygundur.

6. Eksen aralıklarının iyi belirlenmesi

7. Grafiğin basit tutulması

Grafikte gerekli olmayan bilgilerin çıkartılması, okuyucuyunun gerekli bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlar.