Kapitel 1 Om dokumentet

För att ta del av det här materialet behöver du inte några särskilda förkunskaper. Övningarna och upplägget följer boken R for Data Science av Hadley Wickham och Garrett Grolemund som finns gratis. Den boken är ett utmärkt fördjupande komplement till det här materialet.