1 Introduktion

Målet med denna studieguide är:

  • Att ge kunskaper i motsvarande socialstyrelsens målbeskrivning för ST i barn- och ungdomsmedicin.

  • Att innehållet ska vara evidensbaserat och följa svensk praxis.

  • Målet är inte att ersätta lokala eller nationella riktlinjer. Fel kan förekomma, i kliniken skall de ursprungliga källorna användas.

För varje avsnitt har information i första hand hämtats från svenska källor. I vissa fall har även internationella/europeiska källor använts. Målet är att innehållet skall uppdateras när ny kunskap tillkommer eller efter förbättringsförslag.

Exempel på källor

Figure 1.1: Exempel på källor

1.1 Informationskällor

Övergripande

Barnläkarforeningen har tillsammans med dess delföreningar utarbetat svenska riktlinjer/vårdprogram för många barnmedicinska tillstånd.

Svensk Barnkirurgisk Förening har utarbetat riktlinjer för vissa tillstånd som till en början kan handläggs av barnläkare.

Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) har samlat sina egna riktlinjer samt riktlinjer utgivna av National Institute for Health and Care Ehxcellence (NICE) på sin hemsida.

ePed har instruktioner för ordination av de flesta läkemedel.

Läkemedelsverket har get ut flera barnmedicinska behandlingsrekommendationer.

Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens behandlingsstöd med mycket nyttig allmän pediatrik.

Sällsynta hälsotillstånd är socialstyrelsens kunskapsdatabas med information om sällsynta tillstånd hos barn och vuxna.

Läkartidingen har många artiklar om barnmedicinska tillstånd, tyvärr finns dessa inte samlade.

Internetmedicin har flera relevant barnmedicinska artiklar.

Västra Götalandsregionen har ett väldigt omfattande bibliotek med riklinjer för de flesta barnmedicinska tillstånd.

BVC podden görs av barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med gäster om föräldraskap och småbarn.

Medster är ett utbildningsföretag som står bakom pediatrik cirkeln. De har ett öppet arkiv med föreläsningar.

OMIM är katalog över genetiska sjukdomar där man kan söka på kliniska fynd.

Akut

Allergologi

Barn som far illa

Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet. De har även en webb-utbildning i att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Endokrinologi

Gastroenterologi

Infektion

Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist (SLIPI) har utarbetat riktlinjer för utredning av immunbrist. Utredning av neutropeni finns på BLF’s sektion för Pediatrisk hematologi och onkologis hemsida.

Kardiologi

Life in the fast lane är en pedagogisk sida för EKG-tolkning.

Neonatologi

Nefrologi

Föreläsningar från svensk barnnefrologisk förening.

Neurologi

Onkologi

Psykiatri (BUP)

Reumatologi

Ungdomsmedicin