B Dane

Dane wykorzystywane w tym skrypcie można pobrać w postaci spakowanego archiwum (dla rozdziału 2) oraz korzystając z pakietu geostatbook (dla kolejnych rozdziałów). Dodatkowo, przy instalacji pakietu geostatbook pobierane są wszystkie inne pakiety potrzebne do pełnego korzystania z materiałów zawartych w tym skrypcie.

B.1 punkty

Zbiór danych punkty zawiera 242 obserwacje oraz 5 zmiennych dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zmienne:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • temp - temperatura powierzchni ziemi w stopniach Celsjusza
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)

B.2 punkty_ndvi

Zbiór danych punkty_ndvi zawiera 993 obserwacji oraz 1 zmienną dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zmienna:

 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)

B.3 punkty_pref

Zbiór danych punkty_pref zawiera 264 obserwacji oraz 5 zmiennych dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Są one rozlokowane w sposób preferencyjny. Zmienna:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • temp - temperatura powierzchni ziemi w stopniach Celsjusza
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)

B.4 granica

Granica Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

B.5 siatka

Siatka badanego obszaru dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zawiera ona ona 127 wierszy i 96 kolumn.

B.6 dane_uzup

Siatka badanego obszaru dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic zawierająca zmienne dodatkowe. Zawiera ona ona 127 wierszy i 96 kolumn oraz 4 zmienne:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)