6 Verklaring toestand hydrobiologie; Ecologische sleutelfactoren

6.1 Herkomst water

6.2 Productiviteit

6.2.1 Uitspoeling percelen

Sulfaat is mogelijk een indicator voor een verhoogde hoeveelheid uitspoeling uit de percelen. Door een grotere ontwateringsdiepte in de percelen kan pyrietoxidatie toenemen en neemt de hoeveelheid mobiel fosfor en sulfaat in de percelen toe. Vanaf 2011, het moment dat het peil verder uit mag zakken in de zomer, neemt de hoeveelheid sulfaat in het water toe. Dit kan een indicatie zijn van verhoogde ontwateringsdiepte, waardoor meer pyriet oxideert en uitspoelt uit de percelen. Sulfaat is duidelijk hoger in de winter als er het meeste water uitspoelt uit de percelen. Maar sulfaat kan ook door een verhoogde hoeveelheid inlaatwater uit de Amstellandboezem worden veroorzaakt. Pieken van sulfaat in de zomer zijn ook hoger sinds 2013. IJzer laat ook een lichte toename zien, wat logisch is bij een verhoogde pyrietoxidatie. Helaas staat er in FEWS alleen een inlaatreeks die start in 2011 en geen beeld geeft van de hoeveelheid inlaatwater voorafgaand aan 2011. Mogelijk is er iets uit de balans te halen? Een zwavelbalans zou heel interessant zijn.