8 Referenties

Moria. 2016. Uitgangspunten Bij de Toestandsbepaling in Krw Waterlichamen. Amsterdam: Waternet.

STOWA. 2014. Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van Het Watersysteem Als Basis Voor Beslissingen. Rapportnr. 2014-19. Amersfoort: STOWA.

———. 2015. Ecologische Sleutelfactoren Voor Het Herstel van Onderwatervegetatie; Toepassing van de Ecologische Sleutelfactoren 1, 2 En 3 in de Praktijk. Rapportnr. 2015-17. Amersfoort: STOWA.

Van der Molen. 2012. Referenties En Maatlatten Voor Natuurlijke Watertypen Voor de Kaderrichtlijn Water. Rapportnr. 2012-31. Amersfoort: STOWA. http://www.krw.stowa.nl/Upload/STOWA%202012%2031%20(maatlatten)%20LR13%20(2).pdf.

Waternet. 2012. Ecologisch Analysegebied (Eag) - Een Gebiedsbegrenzing Voor Ecologische Monitoring En Systeemanalyses. Amsterdam. http://www.innovatie.waternet.nl/projecten/ecologisch-analysegebied-eag-een-gebiedsbegrenzing-voor-ecologische-monitoring-en-systeemanalyses/?meer=true.