10 Vreugde over Gods Woord.

Gemeente: EGM Scheveningen
Datum: zondag 2019-10-27
Zondagschooldienst

Schriftlezing
(Psalm 19: 7 - 14)
Psalm 119: 1 - 16 2 Timotheus 3: 14-17

Tekst: Psalm 119: 105

Vreugde over de wet? Beetje vreemd lijkt dat. Dat komt door dat woordje ‘wet’. Het woord in de bijbel is Thora. Thora, dat is de naam van de eerste vijf boeken in de bijbel; de vijf boeken van Mozes (Mozes 1, 2, 3, 4 en 5).

Hoe zit de bijbel eigenlijk in elkaar?

Thora, Profeten, Geschriften, Nieuwe testament

 • Thora
  • Profeten; begint met Jozua; direct verwijzing naar Thora

   Jozua 1: 7 –En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.- 8 –Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

  • Geschriften; beginnen met Psalmen; direct verwijzing naar Thora

   Psalm 1: 1-3 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
   die de weg van zondaars niet betreedt,
   bij spotters niet aan tafel zit,
   2 maar vreugde vindt in de wet van de -HEER-
   en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
   3 Hij zal zijn als een boom,
   geplant aan stromend water.
   Op tijd draagt hij vrucht,
   zijn bladeren verdorren niet.
   Alles wat hij doet komt tot bloei.

  • Nieuwe testament
   Begint met een geslachtsregister van de hoofdpersoon, Jezus Christus. Samenvatting: zoon van David, zoon van Abraham. Hiermee ben je terug in de boeken van Mozes. En steeds wordt terug gewezen naar wat eerder geschreven is in de Thora, de profeten en de geschriften. Wie denkt dat het nieuwe testament los staat van het oude, moet echt die hoofdstukken nog eens lezen.

   Mattheus 5: 17-18 17 –Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.- 18 –Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.-

Die eerste vijf boeken zijn dus heel belangrijk in de bijbel. Hier vinden wij het eerste onderwijs van de Here God. Verderop in de bijbel wordt dat dan verder uitgelegd. Het is net zoals dat gaat bij lessen op school. Je leert eerst eenvoudige rekensommen en later begrijp je hoe je dat kunt gebruiken in andere situaties.

Paar voorbeelden:

 • Waar begint de bijbel mee?
  Wat deed God op de zevende dag?

Gen 2: 3 –God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.-

Lees je verder in de bijbel, dan blijkt dat de Here God zijn volk Israel opdraagt ook de zevende dag als rustdag te nemen, elke week weer. Niet om zijn volk zomaar een regel op te leggen. Maar het is zoals Jezus het zegt, de sabbat is er voor de mens. Met andere woorden, het is goed voor mensen om niet altijd maar te werken, maar om wekelijks een dag rust te nemen. In onze tijd wordt ons geleerd dat de economie zeven dagen per week door moet draaien het liefst 24 uur per dag. Daarmee zeggen wij feitelijk tegen Jezus: de sabbat mag dan gegeven zijn voor de mens, voor ons, maar wij kunnen wel zonder.
Het gevolg is een heel onrustige maatschappij.

Daarmee geef ik nog iets heel belangrijks aan. Het onderwijs (de Thora) dat wij van de Here God in de bijbel hebben gekregen is de gebruiksaanwijzing voor ons leven. Hoe gaan wij goed om met het leven dat ons gegeven is.
Wat gebeurt er als je de gebruiksaanwijzing van een apparaat leest en je denkt dat klopt niet wat daar staat, dat weet ik beter (ik doe dat stekkertje in een andere aansluiting).
Gevolg: de fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, je krijgt geen garantie als het stuk gaat. Met andere woorden: als het stuk gaat dan moet je niet de maker de schuld geven.
Precies zo is het met de bijbel. Als je denkt het beter te weten dan de bijbel, moet je niet de Maker van je leven de schuld geven als er iets stuk gaat.

Ander voorbeeld.
In het begin van de bijbel staat dat God eerst een man maakte en daarna een vrouw (hoe heten ze ook alweer?). En als hij die twee samenbrengt staat dat het Gods bedoeling is, dat een man op zeker moment weggaat bij zijn vader en moeder en trouwt met zijn vrouw. Hier zegt de bijbel in het vervolg heel veel over.
Bijvoorbeeld dat dit niet een gebod voor elke man is die ooit geboren zal worden. De Here Jezus Zelf is een voorbeeld van een man die niet getrouwd is.
Voor mannen en vrouwen die wel trouwen worden dan door de bijbel heen aanwijzingen gegeven over hoe je met elkaar om moet gaan. Wat je moet doen als je ruzie hebt. Als er kinderen komen hoe je dan met elkaar om moet gaan in een gezin. En nog veel meer. Als je die aanwijzingen naast je neerlegt en het anders doet, moet je het niet gek vinden als er dingen stuk gaan.

En zo geeft de bijbel ons de gebruiksaanwijzingen voor het leven; dat gaat over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met je geld omgaat, hoe je met andermans spullen omgaat, wat je moet doen als iemand vervelend tegen je doet enz.

En nu het beste nieuws uit de bijbel. Als een apparaat stuk gaat omdat jij de gebruiksaanwijzing aan je laars hebt gelapt, tja wat dan? Zie mijn ipad, die heb ik laten vallen, en dat moet je niet doen volgens de gebruiksaanwijzing. Denk je dat de maker nu zegt, geef maar hier, ik maak hem wel voor je?

Onze Maker is anders. Als er iets stuk is gegaan en je gaat naar Hem toe, wat gebeurt er dan. Dan wil Hij met je praten daarover.
Hoe ik dat weet? Dat staat ook in de bijbel. Dat is ook zo’n lijn in de bijbel die al op de derde bladzijde begint. Als Adam en Eva ingegaan zijn tegen Zijn gebruiksaanwijzing, dan verstoppen zij zich voor de Here God. Maar de Here God zoekt hen op en wil er met hen over praten. En dat zien wij ook door de hele bijbel heen, de Here God wil praten over wat er is stuk gegaan en hoe dat komt. En dan wil Hij met mij niet praten over wat iemand anders verkeerd heeft gedaan, maar over mijn aandeel. En het mooie van die lijn is, dat als je dan toe geeft dat je zijn gebruiksaanwijzing naast je neer hebt gelegd en daar spijt van hebt, dan zegt Hij niet: zoek het dan maar lekker zelf uit. Maar dan zegt Hij: ik wil je vergeven dat je niet geluisterd hebt, laten wij eens bespreken wat stuk is gegaan en wat nog te maken is.
Deze lijn, die al bij Adam en Eva begint, is de belangrijkste lijn in de bijbel. Deze lijn in de bijbel gaat over bekering, over offers, over het weer goed maken, en komt uit bij de Here Jezus die het offer is waardoor wij vergeving krijgen.

Als je dat begrijpt dan kun je net als David in Psalm 119 zeggen: Here ik houd zoveel van uw onderwijzing, van Uw Thora, van Uw bijbel. En het meest van de hoofdpersoon, de Here Jezus.

Wij hebben gezien dat de bijbel ons zeer nauwkeurig is overgeleverd door mensen aan wie de woorden waren gegeven. Hiervoor had en heeft de Here God een volk uitgekozen, dat is het Joodse volk. Ook zo’n lijn in de bijbel, Gods keuze voor het volk Israel. In een synagoge wordt op de sabbath een boekrol met de Torah tevoorschijn gehaald en dan wordt er een aantal hoofdstukken gelezen; zoveel dat je in een jaar de hele Thora gelezen hebt. Dit gaat volgens een shema dat over de hele wereld gebruikt wordt. Vorige week was men aan het slot van Mozes 5 toegekomen. Afgelopen dinsdag was daarom een speciale feestdag, Simchat Thora (vreugde van de Thora). Niet omdat wij zo blij zijn dat het weer gelukt is de Thora uit te lezen, maar vreugde omdat de Here God ons de gebruiksaanwijzingen voor het leven in Zijn Thora gegeven heeft. En om dat te vieren wordt de rol rondgedragen in de synagoge en op straat en wordt er gedanst.