5 Hij heeft onder ons Zijn tent opgeslagen.

Gemeente: EGM Pijnacker
Datum: zondag 2019-10-20

Waar denkt u aan bij ‘de twaalfde maand’? Wat dat bij je oproept is afhankelijk van je opvoeding en cultuur waarin je opgegroeid bent. Bepaalde begrippen roepen emoties op, die per persoon kunnen verschillen. Als je opgegroeid bent in de binnenlanden van Afrika zul je eind december niet associëren met huiselijke gezelligheid rond de kerstboom terwijl de sneeuwstorm om het huis giert en vader voorleest uit W.G. van der Hulst.

Wat roepen de woorden ‘de zevende maand’ bij u op?

Vanuit de bijbel gezien hebben de woorden de zevende maand een enorme lading. De zevende maand is de maand van de bijbelse najaarsfeesten, zie Lev. 23: 23vv. Bedenk daarbij dat de bijbels/Joodse jaartelling anders is dan de onze, de 7e maand is niet de maand juli, maar valt ergens in september/oktober. Vandaag is het bijvoorbeeld de 21e van de 7e maand, de 21e Tisjrie.

Op de 1e van de 7e maand is het nieuwjaarsdag, Rosh HaShanah. Nieuwjaarsdag op de 1e van de 7e maand mag wat vreemd klinken, niet vreemder dan dat de 10e maand oktober heet. De verklaring voor het feit dat nieuwjaar in de zevende maand valt kunt u vinden in Ex. 12 (dit jaar gevierd op 30-09, begin van het jaar 5780).
Op de 10e van de 7e maand is het Grote Verzoendag, Yom Kippoer.
Op de 15e van de 7e maand begint het acht dagen durende Loofhuttenfeest, Soekkot, vandaag is het de 7e dag daarvan. Gevolgd door Simchat Thora, aanstaande dinsdag.
Deze dagen is dus het Loofhuttenfeest, Sukkot.

Schriftlezing
Pred. 1: 1-11; 12: 12-14
Matth. 6: 25-34
Col. 3: 1, 2, 23

Het is nu dus Loofhuttenfeest. De opdracht om dit te vieren staat o.a. in Leviticus 23.

33 –De -HEER- zei tegen Mozes:- 34 –‘Zeg tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de -HEER- het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt.- 35 –De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken.- 36 –Elk van de zeven dagen moeten jullie de -HEER- een offergave aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de -HEER-. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden.- 37 –Dit zijn de hoogtijdagen van de -HEER-, die je als heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de -HEER- een offergave moeten aanbieden, brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al naar gelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven.- 38 –Deze offers vallen buiten wat jullie de -HEER- elke sabbat geven en buiten je wijgeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven.- 39 –Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de -HEER-, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn.- 40 –De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de -HEER-, jullie God. - 41 –Elk jaar moet dit feest ter ere van de -HEER- zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand.- 42 –Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen,- 43 –om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de -HEER-, jullie God.”’- 44 –En Mozes maakte de hoogtijdagen van de -HEER- aan het volk bekend.-

Zeven dagen lang feest vieren (vrolijk zijn); in hutten wonen, let wel kinderen en volwassenen? Wat is dat voor feest?

Je hoort dat nogal eens:

 • de bijbel is geen geschiedenisboek;
 • de bijbel is geen natuurkundeboek;
 • de bijbel is geen biologieboek
 • ….

Meestal komen dit soort zinnen uit de mond van degenen die aan het gezag van de bijbel af willen doen. En natuurlijk is de bijbel geen geschiedenisboek zoals wij die kennen – de een krijgt buitensporig veel aandacht en de ander die politiek veel belangrijker is geweest veel minder – maar dat maakt de bijbel niet historisch onbetrouwbaar. De focus ligt op Gods geschiedenis. Zo is de bijbel ook geen natuurkundeboek en ook geen biologieboek in de zin zoals wij die kennen.
Ik wil er nog een aan toevoegen: de bijbel is geen economieboek, zeker geen Westers economieboek. Als je vanuit dat standpunt naar dit boek kijkt, is het onverantwoord wat je daarin leest. Het zou verboden moeten worden. Zes dagen werken en dan een dag rust; de economie floreert toch juist 24/7? Goed zijn voor de armen; … laat die lekker voor zichzelf zorgen.
En dan al die feesten; nauwelijks is het bedrijf opgestart of er moet weer een feest gehouden worden. Purim, Pesach, Shavuot; dan wordt er gelukkig een paar maanden doorgewerkt; maar dan in de 7e maand: Rosh Ha’shana, Yom Kippoer en dan Loofhutten.
Over Loofhutten gesproken, dat is pas echt onverantwoord wat daar gebeurt. Volwassen mensen die in een tentje gaan wonen, die worden als een kind. Zeven dagen verplicht vrolijk zijn. Anderen uitnodigen in de Loofhut, veel tijd voor relaties (wat levert dat op?).

Behalve dat er niet gewerkt wordt, wordt ook nog Prediker gelezen; dat boek ondermijnt echt alles; waarom in de bijbel; de wijzen van Israël hebben hierover gediscussieerd; conclusie: mag blijven; “wie verkeerd wil: laat hem komen en verkeerd doen”, d.w.z. wie de bijbel bestudeert om gestaafd te worden in zijn eigen mening, zal de onderbouwing van zijn religie vinden; de bijbel is bedoeld om gelovig naar te luisteren; de woorden van Prediker aan begin en eind zijn vol van wijsheid en de Geest van Thora.

Eind, 12:13- 14
13 –Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.- 14 –Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.-

 • misschien krijg je het hier benauwd van, vanuit beeld van God dat je meegekregen hebt
 • vreugde en dienen van God?

Prediker

 • beschouwend en beschrijvend; niet voorschrijvend
 • wijsheidsliteratuur
 • lessen voor het leven / levenskunst

Koninkrijksleven met zijn feesttijden, medicijn tegen de kwaal van onze Westerse levensstijl (druk, druk, druk, ….)

 • Shabbat
 • Loofhuttenfeest; oogst binnen; feest vieren; dankbaarheid; hut onder open hemel; Prediker

Prediker; woorden van Thora aan het begin?

 • kernwoorden: “onder de zon”; d.w.z. op aarde;
 • Prediker laat ons zien wat onder de zon gebeurt; het gaat hem erom, zo zeggen de wijzen, dat wij ons richten op wat boven de zon is
 • ‘zoek de dingen die boven zijn’
 • Matt. 6; ‘wat ben je bezorgd’; ‘zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn tsedaka’
 • gelijkenis rijke dwaas, bij Lukas de inleiding op de ‘weest niet bezorgd’ uitspraken van Jezus (Lukas 12: 16-22)

Loofhutten

 • Levenskunst:
 • leven onder de zon in dienst van leven boven de zon
 • genieten van het leven
 • je werk doen als voor de Heer (niet je werk is je heer)

 • Loofhuttenfeest: waar gaat het werkelijk om in het leven; om leven boven de zon; de dingen die boven zijn, waar Christus is; zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid; zoek eerst Christus
 • Hoe staat het met je leven met Christus; leef je in een loofhut, afhankelijk, mag Hij naar binnen kijken; of leef je onder een gesloten dak
 • Met Loofhutten vieren wij het leven met Christus; wij kunnen feesten, omdat wij echt iets te vieren hebben
 • Maar er is meer; Loofhutten doet ons vooruit zien; het feest loopt ook vooruit op wat komen gaat: Openbaring 7: 9-12