Om denne bog

Denne bog er lavet som en oversigt over funktioner i R der gør det muligt at besvare statistiske og data-analytiske spørgsmål. Bogen er primært baseret på kurserne “Fødevaredataanalyse” og “Exploratory Data Analysis / Chemometrics” udbudt hos Københavns Universitet, men trækker desuden på en del andre kurser samt en stor interesse for at knuse data i R.

Forfatter
Jeppe Aarup Andersen, LIR21
Studerende på BSc Food Science & Technology ved Københavns Universitet

Sidst opdateret den 10/05/2023.

Såfremt fejl og mangler findes kan jeg kontaktes på .

Bogens struktur

Bogen er struktureret som et opslagsværk, og informationen om diverse funktioner kommer ikke i kronologisk rækkefølge.
For eksempel lægger afsnittet om hypotese-tests efter afsnittet om sandsynlighedsfordelinger, selvom visse kapitler om fordelinger indeholder opskrifter til hypotese-tests. Det er derfor relevant at “zappe” from og tilbage i bogen, såfremt man mangler info om en specifik type funktion.

Afsnittene er som følger:

DESKRIPTIV STATISTIK
Dette afsnit beskriver funktioner indenfor de tre primære områder af den deskriptive statistik: centralitet, dispersion og relation.

SANDSYNLIGHEDSFORDELINGER
Dette afsnit beskriver funktioner indenfor brugen af sandsynlighedsfordelinger til beregning af sandsynligheder. Der er dog også en række andre funktioner beskrevet, hvor de hver især knytter sig til en specifik fordeling.

HYPOTESETESTS
Dette afsnit beskriver brugen af forskellige hypotesetests til at foretage beslutninger indenfor inferens statistik.

DATAANALYSE
Dette afsnit beskriver forskellige funktioner til bivariat såvel som mulitvariat dataanalyse.

FUNKTIONER I R
Dette afsnit beskriver forskellige funktioner i R, som kan vise sig effektive ift. datamanipulation, visualisering mm.

Et meme

A (semi bad) meme for your enjoyment.

Figure 0.1: A (semi bad) meme for your enjoyment.