Statystyka

Ten skrypt powstaje na zajęcia z przedmiotu Podstawy statystyki prowadzone na Politechnice Gdańskiej. Został o stworzony za pomocą pakietu bookdown będącego częścią środowiska statystycznego R.

Statystyka jako nauka o danych

Statystyka to nauka o danych, o ich zbieraniu, organizacji, analizie, interpretacji, prezentacji i wnioskowaniu na ich podstawie.

Działy statystyki

Można wyodrębnić dwa podstawowe działy statystyki:

  1. Statystyka opisowa zajmuje się zbieraniem i opisem/podsumowywaniem danych oraz ich prezentacją.

  2. Wnioskowanie statystyczne (czasem: "statystyka matematyczna") to wyciąganie wniosków i/lub podejmownanie decyzji dotyczących procesów/populacji na podstawie danych próbkowych. Wnioskowanie statystyczne wykorzystuje między innymi reguły rachunku prawdopodobieństwa.